Copenhagen Pride indkalder til ordinær generalforsamling

[opdateret den 8. november]   Generalforsamlingen afholdes hos Copenhagen Pride, Farvergade 2, st. i København, mandag den 15.11 2021 kl.19.00 efter flg. dagsorden:   Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmetællere Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Det reviderede regnskab fremlægges Den organisatorisk tilsynsførende beretning fremlægges til orientering Fremlæggelse af[…]

Udgivet i