Planlægger du at være en del af WorldPride Parade? Her er informationerne du har brug for!

Denne side indeholder information til arrangører af grupper og lastbiler i WorldPride Parade i København lørdag den 21. august 2021.
Tilmeldingen til paraden åbner i april.

 • Antal grupper: 150-250
 • Antal køretøjer: 70 (lastbiler, biler osv.)
 • Maks. Deltagere i paraden: 45.000+
 • Publikum på ruten: ca. 250.000

Regler og regulationer

Vi stræber efter at have så få regler som muligt, så folk kan fokusere på det, der er vigtigt: at have det sjovt.

Politiet og andre myndigheder har dikteret nogle regler, som skal følges. Paradeguiderne ved siden af din gruppe henviser muligvis til reglerne – dette er for din egen sikkerhed og for at sikre, at København 2021 og Copenhagen Pride får de nødvendige tilladelser til at gennemføre fremtidige parader. Dette er reglerne:

Obligatorisk Parade Guide
For at kunne deltage i paraden skal grupperne udpege:

 • Én paradeguide pr. køretøj over 3500 kg – og en ekstra paradeguide, hvis køretøjets gelændere er 90-120 cm (efter særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen)
 • Én paradevejledning til gående grupper uanset antal deltagere og derudover en paradeguide for hver 100 gående deltagere (så hvis du har 250 personer i paraden, har du brug for tre paradeguider)

Det er vigtigt, at Parade Guides tager jobbet alvorligt for at bidrage til sikkerheden; det vil sige, at Parade Guides er forpligtet til at deltage i informationsmødet, forblive ædru og til at irettesætte de andre i gruppen, så sikkerheden ikke kompromitteres. Hvis Parade Guides ikke repræsenteres, vil gruppen blive forbudt at deltage.

Regler under paraden

 • Anvisninger fra Parade Guides og politibetjente skal til enhver tid følges
 • En nultolerancepolitik håndhæves mod folk, der læner sig ud over gelænderet eller på anden måde klatrer rundt på køretøjet. Hvis vi observerer dette, fjernes både køretøjet og dets passager straks fra paraden
 • Vær opmærksom på dine omgivelser og give plads til udrykningskøretøjer
 • Paraden ophæver ikke eksisterende lovgivning om uanstændig eksponering eller lignende
 • Musikvolumen, der udsendes fra lastbiler, må kun være på et “akustisk” niveau. Som tommelfingerregel betyder det, at beboerne på den forrige eller følgende lastbil ikke skal kunne høre dig
 • Ingen urineren fra bilerne
 • Distribution af materiale (fx flyers) er forbudt

Musikgebyrer
Copenhagen Pride betaler KODA-ophavsretsgebyret for al båndet eller digitalt gemt musik, der afspilles under paraden. Hvis du medbringer et liveband, skal du selv arrangere aftaler med KODA. Dette er ikke dækket af det gebyr, der betales af Copenhagen Pride.

Sponsoraftale
Hvis du vil eksponere dit firma eller din organisations brand / logo i paraden, bedes du kontakte tr@copenhagen2021.com og aftale en passende sponsoraftale på forhånd.

Information til grupper med motorkøretøjer

Generelt – til alle typer køretøjer
Vi ønsker, at paraden skal være en god oplevelse for alle deltagere og tilskuere, så vi tillader ikke køretøjer med synlig udstødning eller dårlig lugt. Alle store køretøjer over 3500 kg skal overholde Euronorm 5. Veterankøretøjer overholder ikke disse krav.

Paraderuten er inden for den lavemissionszone, der er erklæret af byen. Dette betyder, at tomgangskøretøjer ikke er tilladt inden starten af selve paraden.

Sikkerhed
Det er ikke tilladt for dig at gå på eller af køretøjet på noget tidspunkt under paraden. Husk at medbringe et toilet, tisse spand eller lignende. Anstændighed skal opretholdes, når du bruger toiletfaciliteter.

Hvis du efterlader et køretøj inden paraden, skal du låse det. Når vi kører i paraden, skal du låse førerhuset, hvis det er muligt.

Tilladelse til køretøjsadgang til Parade Line-up Area
Kun køretøjer med adgangstilladelse får adgang til opstillingsområdet og paraden. Adgangstilladelser gives kun til køretøjer, der deltager i paraden. Derfor er det IKKE muligt at støtte køretøjer til opstillingsområdet med udstyr og dekorationer til Parade-lastbiler. Supportkøretøjer henvises til de tilstødende gader til parkering. Udstyr skal derefter bæres ind i området.

 

Kun til lastbiler

Tilladelse og synstest

Hvis køretøjet ikke er autoriseret til kørsel, tilbyder vi at ansøge om tilladelse og arrangere synstest.

Før paraden skal vi have oplysninger om alle lastbiler i paraden. Vi anbefaler, at vognmænd med flere lastbiler i paraden informerer os om et eller flere ekstra køretøjer, så en af disse kan bruges i tilfælde af uforudsete ændringer eller skader.

Nuværende lovgivning (på dansk):

Bekendtgørelse om indretning og udstyr til køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=22294

Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180232

Når vi ansøger om tilladelse, ansøger vi også om dispensation fra reglen om højden på gelændet. Vi søger tilladelse til en højde på 90 cm.

En repræsentant fra paraden sørger for, at alle køretøjer har tilladelser, da dette er en forudsætning for vores tilladelse til paraden.

Politiet kontrollerer også ofte overholdelsen af reglerne.

Typiske fejl og fejl

 • Vandrette rum i rækværk er mere end de tilladte 25 cm.
 • Vandrette mellemrum mellem gelænderet og basen er mere end de tilladte 5 cm.
 • Rækværk er ikke robuste nok, f.eks. træstænger indeholder knuder eller er simpelthen for skrøbelige
 • Den øverste top skinne i gelænderet skal som minimum være af aluminium eller stål
 • Det anbefales, at hele rækværket er lavet af aluminium eller stål
 • Vi anbefaler, at du medbringer ekstra materialer til gelændere og fastgørelseselementer, hvis du ikke tidligere har deltaget i paraden
 • Siderne eller gelændere er ikke skruet fast
 • Brandslukker mangler eller er utilstrækkelig
 • Førstehjælpskasse mangler

Eksempler

I det følgende har vi givet nogle eksempler på køretøjslayout til paradekørsel til inspiration.

# 1 Dette er et meget flot eksempel på både materiale, vedhæftning og afstand:

# 2 Også meget godt eksempel, hvor de vælger at have en side uden mellemrum:

# 3 Eksempel på brædder, der ikke er tilstrækkeligt faste og brækkede under synstesten. Derudover er pladserne for store:

# 4 Husk en stige for at komme af og på. Der er ingen krav til stigen.

Spørgsmål?

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden