Copenhagen Pride indkalder til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hos Copenhagen Pride, Farvergade 2, st. i København, tirsdag den 15.11 2021 kl.19.00 efter flg. dagsorden:
 
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Det reviderede regnskab fremlægges
 • Den organisatorisk tilsynsførende beretning fremlægges til orientering
 • Fremlæggelse af budget
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af forperson (forpersonen, som vælges for 2 år ad gangen)
 • Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter (der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer)
 • Afgående er: Lai Christian Balsig, Charlotte Simonsen, Benjamin Hansen for 2-årig periode
 • Carsten Pedersen for 1-årig periode
 • Valg af revisor, intern revisor samt revisorsuppleant. Revisorsuppleantvalg bortfalder, hvis der vælges en professionel revisor
 • Eventuelt
Den endelige dagsorden, samt ordlyden af indkomne forslag, lægges ud på foreningens hjemmeside senest 7 dage inden generalforsamlingen.
 
Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde på mail (eller brevpost): sekretariat@copenhagenpride.dk senest den 5.11. 2021
Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden