Ansøgning om paradedeltagelse

Ansøgning om deltagelse i Copenhagen Pride Parade 2022 er lukket pr. den 10. juli.

Udvælgelsesmetode

Copenhagen Pride vil løbende udvælge årets deltagere og sammensætte paraden på baggrund af de oplysninger, som angives i ansøgningsskemaet. Vi screener løbende.

På følgende datoer gennemgår vi de indløbne ansøgninger. Kort herefter (indenfor en uge) kan I forvente svar på, hvorvidt jeres ansøgning er godkendt, afvist eller om I evt. er kommet på venteliste.

  • 1. maj
  • 1. juni
  • 25. juni
  • 10. juli (som dermed af absolut sidste chance for ansøgning)

Vi ønsker en alsidig parade med bred repræsentation af alle mulige grupperinger. Vi har derfor forsøgt at lave en række forskellige tilmeldingskategorier, som hver især vil blive bedømt forskelligt. Dermed ønsker vi åbent at signalere, at organisationer og virksomheder med direkte tilknytning til LBGTQIA+ miljøet i mindre grad vil blive målt og vejet sammenlignet med dem uden tilknytning til LGBTQIA+miljøet. Endvidere er der en række praktiske hensyn, fx maksimalt antal køretøjer, som der også vil blive taget højde for.

Formålet med paraden

Pride Paraden er en demonstration for accept og rettigheder for bøsser, lesbiske, transkønnede, biseksuelle, interkønnede, aseksuelle og queer-personer med flere – også betegnet som LGBTQIA+ personer. Som deltager i paraden under Copenhagen Pride tilslutter man sig denne demonstration for basale principper for frihed og menneskerettigheder, såvel som en fest for mangfoldigheden.

Med mangfoldighed mener vi, at deltagelsen i paraden afspejler den generelle diversitet i vores samfund, det vil sige variationer i alder, etnicitet, kønsidentitet, kønsudtryk, religion, kropskapabilitet og uddannelsesmæssig baggrund hos deltagerne. Det er herved et mål i sig selv, at det rum, vi skaber, ikke blot henvender sig til enkelte befolkningsgrupper.

Paraden handler om frihed, rettigheder og accept. Om forståelse for, at vi ikke alle er ens eller tænker ens, og om respekten for den enkeltes ret til sin egen krop, identitet, udtryk og seksualitet. Det er et mål at skabe et inkluderende rum.

Med inklusion mener vi en aktiv og løbende indsats for at opnå et rum, der indbyder til mangfoldighed ved at arbejde for, at vores events, sprog og udtrykte værdier er repræsentative for et bredt spektrum af regnbuemiljøet. Samtidig indebærer inklusion at modarbejde krænkende adfærd for at skabe et miljø, hvor deltagere kan føle sig trygge.

Som deltager forventer vi at du…

Som det kan ses af formålet, forventer vi af dig som deltager, at du har et LGBTI+ budskab som du vil ud med.

Som virksomhed er du med for at fejre mangfoldigheden og skal være med til at stå på mål for LGBTQIA+ rettigheder. Du skal have en idé og noget du gerne vil have med i den debat.

Deltage aktivt i arbejdet for accept og rettigheder for LGBTQIA+ personer, og kan formulere dette, eller har ønske om at formulere dette.

Udover det politiske budskab er der også et underholdende element i paraden. Der skal derfor også være noget for publikum at kigge på. Det kan være farver, underholdning og andre festlige elementer.

Enhver virksomhed eller organisation, som ønsker at eksponere sit brand/logo ved deltagelse i
Paraden, skal forudgående kontakte os og aftale passende vilkår for en  sponsoraftale.

Regler for at deltage

Reglerne for deltagelse i Copenhagen Pride Parade kan downloades her.

Efter tilmelding

Paraden bliver sammensat, så de budskaberne og underholdning bliver fordelt til en samlet parade. Vi fordeler derfor de godkendte ansøgninger, hvor den forreste del fortrinsvis vil bestå af LGBTQIA+ personer, LGBTQIA+ organisationer, menneskerettighedsorganisationer og tilsvarende. 

Fotograf Tanya Randstoft