Pride Parade 2023

Copenhagen Pride Parade 2023

Ansøgning om deltagelse i Copenhagen Pride 2023 er nu lukket. Grupper på færre end fem personer behøver ikke ansøge, men kan bare møde op på dagen.

Copenhagen Pride Parade 2023 finder sted lørdag den 19. august med start klokken 13.00 fra Frederiksberg Rådhus. De første grupper forventes at ankomme på Rådhuspladsen fra ca. 15.00.

Hvad er Paraden?

Pride Paraden er politisk aktivisme i form af en demonstration. Det er en demonstration for accept samt lige rettigheder for homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede, intersex, aseksuelle og queer mennesker, som vi i daglig tale kalder LGBTI+ personer. Enkeltpersoner og små grupper af venner behøver ikke at registrere deres deltagelse i paraden, men det er et krav for større grupper, organisationer og firmaer.

Som deltager i Copenhagen Pride Parade tilslutter dig demonstrationen for fundamentale friheds- og menneskerettigheder, såvel som en fejring af diversitet.

Ved diversitet mener vi, at deltagerne i paraden afspejler samfundets generelle mangfoldighed, hvilket inkluderer variation af alder, etnicitet, kønsidentitet, kønsudtryk, religion, fysisk kropskapabilitet og uddannelsesbaggrund. Det er altså et mål i sig selv, at det rum, som Copenhagen Pride kultiverer, ikke kun repræsenterer en individuel gruppe, men rummer os alle sammen. Går du med os, demonstrerer du for alle LGBTI+ personers rettigheder uden undtagelse.

Paraden handler altså om frihed, rettigheder og accept; om en forståelse for, at vi ikke alle ligner hinanden, og at vi ikke alle tænker ens. Paraden handler også om respekt for det enkelte individs ret til egen krop, identitet, måde at udtrykke sig på samt seksualitet. Målet er at skabe et inkluderende rum.

Ved inklusion mener vi en aktiv og vedvarende indsats for at skabe et rum, der inviterer til forskellighed ved at arbejde på at sikre, at vores events, sprog og udtrykte værdier hele tiden repræsenterer det brede spektrum, som vores fællesskab består af. Det betyder samtidigt også, at inklusion også handler om at modarbejde diskriminerende adfærd for at skabe et rum, hvor alle kan føle sig trygge.