Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Copenhagen Prides bestyrelse indkalder hermed til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. januar kl. 19-21 på foreningens kontor på Farvergade 2.  Dagsordenen har ét punkt: Godkendelse af regnskab. Bestyrelsen motiverer indkaldelsen således: Som nævnt til den ordinære generalforsamling d. 30. november var regnskabet på daværende tidspunkt endnu ikke revideret og kunne ikke godkendes i henhold[…]

Udgivet i