Etikpolitik

Etikpolitik for partnerskaber

Copenhagen Pride værdsætter virksomhedspartneres aktive deltagelse, som giver vigtig støtte, ressourcer og økonomi, så vi kan levere vores arrangementer og aktiviteter til støtte for LGBTI+ miljøet i Danmark og i udlandet.

Vi er også stolte af at give en del af vores samlede indtægter fra partnere til vores Solidaritetsmidler. I løbet af de sidste to år har vi med disse midler støttet LGBTI+ projekter i Syrien, Tyrkiet, Afghanistan, Uganda, Ukraine, Polen og Danmark.

Som en organisation, der er forankret i lighed og menneskerettigheder, er vores værdier til stede i alt, hvad vi gør, og det inkluderer vores partnerskabsaftaler. Vi har en høj etisk standard, som vi anvender, når vi overvejer en potentiel partner, og vi forventer, at vores partnere opretholder en tilsvarende høj etisk standard. Alle partnere skal have en offentliggjort erklæring, der viser deres engagement i LGBTI+ ligestilling i deres organisation.

Et autentisk engagement i LGBTI+ ligestilling kan ikke ses gennem en snæver optik, der udelukker andre menneskerettigheder, social retfærdighed og ligestillingsspørgsmål, og vores etiske standard afspejler vores urokkelige engagement i det bredeste spektrum af ligestillings- og menneskerettighedssager.

Vi vil ikke indgå i partnerskabsaftaler med virksomheder, der:

  • Fremstiller eller promoverer tobaksprodukter
  • Fremstiller eller sælger våben, medmindre de udelukkende er fremstillet til rekreative formål (f.eks. sportsskydning) og er underlagt kontrolleret salg for at undgå, at de købes af enkeltpersoner, regimer eller organisationer med onde hensigter.
  • Promoverer alkohol på en måde, der ikke lever op til de standarder, som den danske regering har fastsat i forhold til forbrug, reklame, markedsføring og salgsalder.
  • Opererer i lande, hvor homoseksualitet er ulovligt, medmindre virksomheden har en politik for hele virksomheden, der støtter LGBTI+ medarbejdere i alle lande, hvor de opererer.
  • Foretager direkte økonomiske investeringer i regimer eller organisationer, der af internationale organer anses for at have krænket eller krænker menneskerettighederne.
  • Direkte overtræder internationale traktater om beskyttelse af miljøet.
  • Deltager i uetiske profitordninger eller udlånspraksis, der er rettet mod personer med lav socioøkonomisk status.

Partnere og sponsorer har ikke indflydelse på Copenhagen Prides politik eller drift. I lyset af vores forpligtelse til transparens er samtlige partnere og sponsorer angivet på vores hjemmeside.

Senest opdateret november 2023.