Etikpolitik

Etikpolitik for sponsorater og partnerskaber

Copenhagen Pride værdsætter aktiv deltagelse af virksomhedspartnere og sponsorer, der yder essentiel støtte, ressourcer og økonomi, så vi kan levere vores events og aktiviteter til LGBTI+ miljøet i Danmark og udlandet.

Som en organisation, der er forankret i ligestilling og menneskerettigheder, er vores værdier til stede alt, hvad vi gør, og dette inkluderer vores partnerskabs- og sponsoraftaler. Vi har en høj etisk standard, som vi anvender, når vi overvejer en potentiel partner eller sponsor, og vi forventer, at de partnere og sponsorer, som vi arbejder sammen med, lever op til denne etiske standard. Alle partnere og sponsorer skal have en offentliggjort erklæring, der viser deres engagement i LGBTI+ ligestilling i deres organisation.

En autentisk forpligtelse til LGBTI+ ligestilling kan ikke ses gennem en snæver linse, der udelukker andre menneskerettigheds-, social retfærdigheds- og ligestillingsspørgsmål, og vores etiske standard afspejler vores urokkelige engagement i det bredeste spektrum af ligestillings- og menneskerettighedssager.

Partnere og sponsorer påvirker ikke Copenhagen Prides politik eller drift. I lyset af vores forpligtelse til gennemsigtighed er alle partnere og sponsorer angivet på vores hjemmeside.

Vi vil ikke indgå partnerskabs- eller sponsoraftaler med virksomheder, der:

  • Fremstiller eller fremmer salget af tobaksvarer
  • Fremstiller eller sælger våben, medmindre de udelukkende er fremstillet til rekreative formål (eg. sportsskydning) og underlagt kontrolleret salg for at undgå, at de købes af enkeltpersoner, regimer eller organisationer med ond hensigt
  • Fremmer salget af alkohol på en måde, der ikke lever op til de standarder, som den danske regering har opstillet i forhold til forbrug, reklame, markedsføring og minimumsalder
  • Fremstiller produkter i lande, hvor homoseksualitet er ulovligt, medmindre virksomheden har en erklæret politik og yder støtte til LGBTI+ interesseorganisationer i det pågældende land
  • Økonomisk, verbalt eller på anden måde støtter regimer eller organisationer, der krænker menneskerettighederne
  • Direkte eller indirekte krænker Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller Verdenserklæringen om Menneskerettighederne
  • Direkte eller indirekte krænker anerkendte internationale traktater eller standarder for miljøbeskyttelse
  • Engagerer sig i uetiske profitmagerordninger eller udlånspraksis, der er rettet mod dem med en lav socioøkonomisk status

Dette er ikke en udtømmende liste, og der vil blive foretaget en individuel vurdering af hver potentiel partner eller sponsor.