Værdisæt og husregler

Copenhagen Pride er en menneskerettigheds-NGO, som arbejder for seksuel og kønsmæssig diversitet. Organisationen bygger på den klassiske LGBTQIA-bevægelse, men ønsker gennem ovenstående formulering at betone sit bredere fokus ved ikke, gennem at nævne særlige grupper, udelukke andre.

Copenhagen Pride er en lyttende og normkritisk organisation med inklusion som kerneværdi.

Copenhagen Pride bygger sit virke på en intersektionel feministisk ideologi. Vi baserer vores inklusionsbestræbelser på magt- og privilegieanalyser, og lægger ansvaret for at skabe rum til inklusion og diversitet over på den eller de, der, i en given situation, har magtpositionen. Vi arbejder på at sikre inklusion på tværs af seksualitet, køn, kønsidentitet, etnicitet, religiøsitet, funktionalitet mv.

Copenhagen Pride anser køn samt opfattelse af seksualitet som en social konstruktion. Gennem en non-binær kønsopfattelse ønsker vi at arbejde for, at der åbnes for mange repræsentationer af køn udover de traditionelle mande- og kvinderoller. Opfattelsen af normalitet i forhold til seksualitet og lovgivning om seksualitet er ligeledes sociale konstruktioner. Copenhagen Pride arbejder for, at ethvert menneske har ret til og mulighed for at udleve sin seksualitet i tryghed og frihed, under forudsætning af at denne seksualitet ikke overskrider andre individers mulighed for frihed til at vælge og lige deltagelse.

Copenhagen Pride arbejder således for at påvirke samfundet og lovgivningen i retning af færre begrænsninger i forhold til udlevelse af seksualitet og kønsidentitet og støtter således også bestræbelser på at forandre lovgivning, under hensyntagen til afsnittet oven over om retten til frihed til at vælge og lige deltagelse.

Copenhagen Pride arbejder sammen med alle, der støtter organisationens formål, som beskrevet i dette dokument, og forsøger at være i dialog med de, der endnu ikke gør det.

Copenhagen Pride baserer delvist sin økonomi på erhvervssponsorater. I dette arbejde forsøger vi at påvirke sponsorer til at sikre bedre inklusion af seksuelle og kønsidentitetsmæssige minoriteter i deres virksomheder. Vi arbejder kun sammen med virksomheder, som har dansk overenskomst og som overholder reglerne på det danske arbejdsmarked.

Copenhagen Pride er en inklusionsorganisation og en fejring af mangfoldigheden. Dette betyder mere konkret, at fx hadefulde ytringer rettet mod minoriteter, udskamning, krænkende adfærd og diskrimination ikke hører hjemme i vores aktiviteter, og vi betragter det ingenlunde som en formildende omstændighed, at udøverne selv måtte tilhøre en minoritetsgruppe. Mennesker skal i tryghed kunne være sig selv i Copenhagen Prides aktiviteter, og enhver deltager skal kunne bakke op om dette.

At kæmpe for rettigheder kan kun lade sig gøre i en organisation og i et samfund, hvor grundlæggende menneskelige værdier respekteres, som tilsteder individet en værdi, som hviler på demokratiske principper og som overholder grundlæggende menneskerettigheder og retsprincipper. Dette norm- og værdisæt arbejder Copenhagen Pride ud fra.

Sammen er vi stærkest
I forbindelse med debatter, hvadenten det er i den virkelige verden eller på de sociale medier, reagerer vi på ekskluderende, grov og uværdig tone i debatten. Vi står stærkere, når vi evner at stå tæt sammen – skulder ved skulder. Men det kan vi kun, hvis vi behandler hinanden respektfuldt, indgår konstruktive dialoger og har lyst til at bygge stærke regnbuebroer sammen. 

Vi ønsker inklusion på disse vilkår og kan man stå inde for Copenhagen Prides værdier som beskrevet her, er man meget velkommen i vores aktiviteter.

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden