Rigdom i diversitet

Virksomheder og erhvervslivet er til stede til hvert års Copenhagen Pride: Store bannere, t-shirts med påtrykte logoer og visuel identitet er skruet op til sin maksimale kapacitet og springer i øjnene til den årlige fejring af seksuel og kønslig diversitet og mangfoldighed.

Synligheden omkring brands er optisk til at føle på – men der er mere til arbejdet, end at vise ansigt udadtil. TDC, Coca Cola og 7/11 har taget deres standpunkt i forhold til spørgsmålet omkring at bidrage til støtten af LGBTI+ miljøet. Som sponsorer af Copenhagen Pride underbygges støtten også udenfor sommersæsonen som konstante milepæle igennem spørgsmålet omkring, hvordan solidaritet fungerer bedst som stærk ledestjerne i årshjulet.

Copenhagen Pride-sponsorerne TDC, Coca Cola og 7/11 har alle målsætninger at have solidariteten for øje – både i mødet med kunderne, men også på kontoret.

Inklusion og ansvar

En fælles mærkesag, som understreges fra alle tre virksomheders side, er muligheden for inklusion af en alsidig medarbejderstab. Alle tre virksomheder har sat ord på, hvordan man som genkendelig virksomhed i bybilledet og som verdensfunderet aktør kan være med til at sætte en dagsorden med sin universelle megafonstemme:

7/11:

Mangfoldighed og inklusion er naturlige nøgleord hos 7-Eleven, og der skal være plads til alle hos os – uanset køn, alder, seksuel orientering, religion og etnicitet og det er noget der afspejler sig blandt medarbejdere i både butikker og administration.”

TDC:

”Hos TDC tror vi på, at der kommer mere frugtbare diskussioner og bedre løsninger ud af de teams, hvor man respekterer hinanden, og hvor man forstår at bruge hinandens forskelligheder konstruktivt. Støtten til Copenhagen Priden er et vigtigt signal at sende, men det er også et ansvar, som man påtager sig som virksomhed.”

Coca Cola:

Der, hvor vi som organisation har fundet, at vi kan gøre den største forskel, er faktisk i forhold til andre virksomheder – at fortælle om, hvad vi gør som global organisation og dele ud af vores erfaring.”

Engagement, ekstern kommunikation og rigdom i diversitet er alle ledestjerner i arbejdet med den brede spændvidde, som gør sig gældende for dialog med kunder og medarbejdere.

Sponsorsynlighed, støtte og solidaritet

I lige så høj grad er det vigtigt at kunne sætte flueben ud for selve synligheden og opbyggelsen af et videre fundament i forhold til spørgsmålet omkring man understøtter mangfoldigheden blandt medarbejdere, repræsentationen af kunder, samt trivsel i samfundet i det hele taget:

TDC:

”Vi skruer de på en række håndtag for at sikre trivslen og styrke diversiteten blandt alle medarbejdere. Det er en måde at skabe en stærk forretning på ved at understøtte en inkluderende adfærd ved at tænke diversitet ind i alle aspekter.”

Coca Cola:

Solidaritet er også at vi tager aktiv del i det samfund, vi opererer i, og at vi står ved vores værdier som virksomhed, så vi kan skubbe på udviklingen, hvor og når vi kan. Målet er, at inklusion og diversitet ikke kun skal fejres en enkelt uge i august, men skal være noget, vi udlever hele året.”

7/11:

Med 172 butikker i Danmark har vi en stor synlighed i gadebilledet, vi kan bidrage med under Copenhagen Pride Week til at skabe opmærksomhed og få det gode budskab ud på tværs af landet.

Grundlaget for, at støtte op om Pride, består i at vide, at der, på trods af konstant fremgang på området, stadig er personer, som ikke oplever solidaritet i hverdagen, når de går på gaden eller andre steder. At give sin mening til kende er også at tage stilling til om man ser mangfoldighed som en styrke, og at der stadig er problemer i forhold til at leve præcis, som den man ønsker selv at være.”

At have fremtidsrettede udsigter i forhold til diversitet, samfundsansvar, engagement og dialog, og retten til at være præcis hvem man er, er igen i år en del af sponsorernes forsatte opdaterede punkter. Fokus på og støtte af LGBTI+ miljøet til hver Pride-fejring er fortsat på agendaen – men også en indsats, som finder sted udenfor fest og parade, med daglig stillingtagen i forhold til LGBTI+ miljøets eksistens på arbejdsmarkedet.

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden