LGBTI+ personer, deres familier og pårørende kan nu få blåstemplet rådgivning i LGBT+ Danmark

Af Sidsel Sofie Poulsen, LGBT+ Danmark

I juli fik Danmark sin første akkrediterede LGBTI+ rådgivning, da LGBT+ Danmarks rådgivning i København modtog et stort kvalitetsstempel af RådgivningsDanmark. En af dem, som har snakket med rådgivningen fortæller: ”Man føler sig virkelig velkommen, selvom man er så sårbar”.

Hver torsdag kl. 18-20 er LGBT+ Danmarks rådgivning åben. Her kan LGBTI+ personer og pårørende enten møde op hos foreningen i København eller Århus, ringe, sende en mail eller chatte med rådgiverne om lige netop dét, de går og tumler med. Det har man kunnet i mange år, men det nye tiltag er, at rådgivningen i juli 2020 er blevet akkrediteret og lever op til de krav for rådgivningstilbud, som brancheorganisationen RådgivningsDanmark har opstillet. Der er dermed kommet papir på, at kvaliteten er i orden. LGBT+ Danmarks rådgivning beskæftiger sig med en lang række spørgsmål forbundet med køn, seksualitet og krop.

”Mange tror, at det i Danmark i 2020 ikke er særligt problematisk at bryde med normer for køn, kønsudtryk og seksualitet. Det er en forståelse, vi i rådgivningen også møder hos brugere, der derfor kan opleve det som stærkt individualiseret og dobbelt skamfuldt, at deres eller deres familiemedlemmers kønsidentitet eller seksualitet volder dem vanskeligheder.” Sådan beskriver Julie Breinegaard, som koordinerede processen bag akkrediteringen fra LGBT+ Danmarks side, hvilket er en af grundene til, at en rådgivning særligt for LGBTI+ personer stadig er vigtig.

Man kan også som vordende familie, mor til et transkønnet barn eller noget helt tredje få almindelig og juridisk rådgivning i den danske jungle af lovgivning, der vedrører LGBTI+ personers rettigheder. Der er altså også plads til spørgsmål om som familie at bryde med normerne, og hvordan man bedst kan sikre og støtte hinanden i at være sig selv.

En unik rådgivning med en særlig målgruppe – og plads til familierelaterede spørgsmål

En grund til at netop en LGBTI+ rådgivning er vigtig, er også, at målgruppen kan opleve barrierer ift. at søge hjælp i andre sammenhænge, hvor man er usikker på, hvordan man bliver mødt som LGBTI+ person, fortæller Julie Breinegaard. ”Vi arbejder normkritisk i rådgivningen. Det betyder, at vi kan støtte mennesker i at vende følelsen af, at det er dem, der er noget galt med, til i stedet at snakke om, hvilke normer der gør, at de stiller sig selv de her spørgsmål.” Julie fortsætter: ”Vi kan også fortælle dem, at de ikke er alene, fordi vi har talt med mange andre, som står i præcis samme situation. Det kan være en stor lettelse.”

I akkrediteringen har RådgivningsDanmark vurderet LGBT+ Danmarks rådgivning i København på en række parametre, der sikrer, at der er høj standard i selve rådgivningen, og at rådgivningens brugere kan være trygge ved, at lovgivning og etiske retningslinjer overholdes. I akkrediteringen blev der lagt vægt på oplæring af nye rådgivere, og at rådgiverne trækker på egne erfaringer som LGBTI+ personer, og samtidig forholder sig professionelt og vedkommende til hver brugers behov. Når både brugerne og RådgivningsDanmark er glade for den måde, rådgivningen bliver håndteret på, er det et signal om, at tilbuddet fungerer efter hensigten.

Rådgivning for familier med transkønnede børn eller på vej til egen familie

Julie Breinegaard forklarer, at det ændrer sig over tid, hvilke områder brugerne henvender sig om: ”De frivillige rådgivere har de senere år oplevet, at der har været en stigning i antallet af henvendelser på transområdet, hvor rådgiverne både kan bistå med samtaler om identitet og relationer, og rådgivning om muligheder på de medicinske områder såvel som juridiske forhold.”

Rådgivningen har også set en stigning i henvendelser fra forældre til børn, som ikke identificerer sig med deres tildelte køn eller på anden måde bryder med normerne for køn og kønsudtryk. De søger blandt andet råd om, hvordan de som familie støtter deres børn i at være dem, de er, og hvordan de skal håndtere omverdenens reaktioner.

Julie forklarede også, at “vi får en del henvendelser om familieretlige forhold, for eksempel ægteskab, medmoderskab og regnbuefamilier i forskellige udgaver, som vores jurister hjælper brugerne med”. Det betyder dermed, at LGBTI+ personer i rådgivningen, udover at kunne få hjælp til deres personlige kamp med at bryde normerne, også kan få hjælp til at navigere inden for lovgivningen, når to skal blive til tre, eller fire skal blive til fem.

Fremtiden byder på akkreditering af flere rådgivningstilbud

Det har været et stort projekt at få akkreditereret rådgivningen i København, hvor alle dele af arbejdet er blevet kvalitetssikret og dokumenteret. Julie Breinegaard pointerer, at foreningen gerne vil bruge erfaringerne til også at få LGBT+ Danmarks rådgivning i Aarhus akkrediteret i samarbejde med de frivillige rådgivere der. Samtidig arbejdes der på at etablere nye rådgivningstilbud i regioner, hvor disse har manglet. Med andre ord er der ikke udsigt til, at der bliver mindre kvalitet og færre tilbud for LGBTI+-personer i fremtiden, snarere tværtimod.

Information om rådgivningen

LGBT+ Danmarks rådgivning yder fortrolig rådgivning for LGBTI+ personer og andre med behov for rådgivning vedrørende seksuel orientering, kønsidentitet og -udtryk, herunder juridiske forhold for LGBTI+ personer. Rådgiverne arbejder alle frivilligt. 

Der er åbent torsdage kl. 18-20, og man kan henvende sig på telefon, e-mail, chat og ved personligt fremmøde hos LGBT+ Danmark i København eller Århus.

Rådgivningen er åben for alle og gratis. Læs mere på http://lgbt.dk/radgivning/

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden