Debatter om at være regnbuefamilie, familiedannelse, fertilitetsbehandling og familieopstart

Hvordan bliver vi en familie (KTK)? 
Skal der være en far med i billedet? Hvor meget skal han fylde? Kan barnet håndtere, ikke at have en far? Hvad med dobbeltdonation? Kan vi begge komme på Forældreintra? Hvad siger de andre børn i børnehaven? Ved klasse-læreren, hvordan det skal håndteres? Dette er en samtalesalon om familiedannelse for kvinder, der har sex med kvinder. Der vil være repræsentanter for forskellige familieformer, der står klar til at dele ud af deres erfaring samt DAREs formand, der bidrager med juridisk afklaring. Sprog: Dansk. Deltagere: Mikkel Raahede Should there be a father in the picture? How involved should he be? Can a child handle not having a father? How about double donation? Can we both access ParentIntra? What do the other kindergarten children say? Does the teacher know how to handle it? This is a conversational salon about how to create a family for women who have sex with women. Representatives from different types of families will be there to share their experiences along with DARE’s chairperson who can give legal clarification. Language: Danish. Participants: Mikkel Raahede
Sandheden om surrogacy
Der er stadig mange misforståelser om surrogacy (rugemoderskab). Er det menneskehandel? Kvindeundertrykkelse? Designerbørn? Hvordan har surrogaten det? Hvordan har børnene det? Er det ulovligt? Hvor finder man information? Her får du svar på alt. Hvad enten du er for eller imod, opfordrer vi til, at du kommer og får stillet dine spørgsmål. I panelet er en tidligere rugemor, et teenagebarn med to fædre og forpersonen for DARE. Sprog: Dansk Deltagere: Mikkel Raahede og Louise Traberg Smidt There are still many misunderstandings about surrogacy. Is it human trafficking? Oppression of women? Designer children? How does the surrogate feel? How are the children? Is it illegal? Here you’ll get all the answers. Whether you’re for or against surrogacy, we encourage you to join us and ask questions.The panel will consist of a former surrogate mother, a teenager with two fathers and the foreperson of DARE. Language: Danish Participants: Mikkel Raahede and Louise Traberg Smidt
Fertilitetsbehandling og familieopstart
At starte en familie som LGBTI+ person indebærer en række udfordringer, og det kan være svært at navigere i et system, der helst kun vil lege far, mor og børn. Normkritisk jordeperson Camilla Tved tager dig igennem centrale emner i processen: Lovgivningen, fertilitetsbehandling, sociale udfordringer, og hvordan det er at stifte familie, når man ikke kan spejle sig i andre og både er alt for synlig og alt for usynlig. Der lægges op til spørgsmål og dialog. Sprog: Dansk Deltagere: Camilla Tved Starting a family as an LGBTI+ person involves a lot of challenges, and it can be difficult to navigate a system that prefers to play family with a mum, dad and kids. Norm critical midwife Camilla Tved will talk us through the central issues of the process: legislation, fertility treatment, social challenges, andwhat it’s like to start a family when you don’t see yourself reflected in others and are too visible and invisible at the same time. Questions and dialogue are encouraged. Language: Danish Participants: Camilla Tved
Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden