Fra bias til balance: Et opgør med fordomme i rekruttering

Denne artikel er skrevet af vores partner Bain & Company

Diversitet er blevet en central værdi for virksomheder og organisationer. Det handler ikke kun om at opfylde lovgivning og social ansvarlighed, men også om at skabe en dynamisk og innovativ arbejdsplads. Diversitet kan bringe nye perspektiver, ideer og løsninger til bordet og øge effektiviteten på arbejdspladsen. Men fordelene ved diversitet kan kun opnås, hvis virksomheder gør en bevidst indsats og lykkes med at rekruttere, inkludere og fastholde medarbejdere med forskellige baggrunde og erfaringer.

Ubevidst bias er overalt

Hos konsulentvirksomheden Bain & Company står diversitet højt på agendaen. Her har man et ønske om at udfordre den historiske tendens i branchen til at have en ensartet sammensætning og en overvægt af mænd.

Sofie Knattrup, Senior Manager og leder af rekrutteringsteamet i virksomheden, forklarer: “Vi ønsker at afspejle det samfund, vi lever i, og derfor er det vigtigt for os at have en mangfoldig sammensætning af vores teams. Vi stræber efter at have en ligelig fordeling af køn samt en repræsentation af forskellige identiteter og baggrunde. Dette er noget, vi lægger stor vægt på, når vi rekrutterer nye talenter.” 

Desværre kan ubevidst bias påvirke rekrutteringsprocessen, da det refererer til vores ubevidste fordomme, stereotyper og antagelser, som kan påvirke vores beslutninger og handlinger. Sofie uddyber: “Hvis du har en hjerne, er du biased. Vores hjerne forsøger ofte at gøre tingene lettere for sig selv ved at putte ting i kasser og foretage generaliseringer. Dette kan påvirke vores evne til at træffe objektive beslutninger og vurdere kandidater på en fair og lige fod.”

Hos Copenhagen Pride vækker det genklang, at ubevidst bias kan betyde, at det bliver mere vanskeligt for minoriteter at få lige adgang til arbejdsmarkedet. “Undersøgelser viser, at LGBTI+ personer generelt trives dårligere på arbejdspladsen end majoriteten,” fortæller Benjamin Hansen, organisatorisk forperson i Copenhagen Pride. “Det er vigtigt, at der helt fra rekrutteringsprocessen er fokus på, at ubevidste fordomme og stereotyper bliver udfordret. Derfor er vi rigtig glade for, at vores partner Bain & Company tager den opgave alvorligt og arbejder for et mere inkluderende miljø.”

Ud med CV’et

For at øge mangfoldigheden i virksomheden har Bain & Company indført en række tiltag, der tager højde for ubevidst bias og hjælper med at vurdere kandidater så objektivt som muligt. For eksempel har de personer der skal interviewe kandidaterne ikke længere adgang til at se kandidaternes CV.   

”Ved at fjerne CV’et skaber vi mulighed for at opdage talenter, der måske ellers ville være blevet overset. Desuden reducerer vi risikoen for at have en ubevidst præference for kandidater, der ligner os selv eller passer ind i en bestemt stereotypisk opfattelse af den ’ideelle konsulent’,” forklarer Sofie.

Det er naturligt for mennesker at føle en forbindelse til andre, der deler vores baggrund, interesser eller personlige egenskaber, men hvis kandidaten ikke føler sig som en del af fællesskabet, kan det have negative konsekvenser.

Sofie uddyber: ”Når vores kandidater føler sig set og anerkendt, er de mere afslappede og tilpas i situationen. Det betyder, at de kan tænke mere klart og kreativt, når de skal løse en udfordrende case. Vores ønske er netop, at kandidaterne lykkes, både for deres egen skyld og for vores skyld.”

Ikke i mål endnu

De nye tiltag har allerede ført til en markant stigning i antallet af kvinder, der ansættes, men rejsen er langtfra ovre. Næste skridt er at adressere de ubevidste fordomme, der kan føre til, at kvalificerede kandidater overses, hvis de ikke har en uddannelse fra en kendt eller prestigefyldt institution. Desuden ønsker Bain & Company også at øge opmærksomheden om ubevidst bias på tværs af hele virksomheden i Norden, så alle medarbejdere kan bidrage til at skabe en kultur præget af retfærdighed og inklusion.

Sofie forklarer: ”At ændre vores rekrutteringspraksis er en kulturrejse, der kræver vores fulde opmærksomhed. Jo bedre vi forstår vores egne fordomme og præferencer, desto bedre bliver vi til at håndtere dem og træffe mere objektive beslutninger. I sidste ende handler det om at skabe lige muligheder for alle – uanset baggrund, nationalitet, køn, identitet og uddannelse. Det vil resultere i en større mangfoldighed, der vil være til gavn for både vores virksomhed og vores medarbejderes trivsel.”

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden