Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

3.11.2019

Copenhagen Pride indkalder hermed til ordinær generalforsamling mandag 18. november 2019 kl. 19.30 på foreningens adresse H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være forpersonen i hænde senest den 8. november 2019 kl. 12.00. Forslag fremsendes til [email protected].

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
5. Det reviderede regnskab fremlægges
6. Fremlæggelse af budget
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af forperson
10. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
11. Valg af revisor samt revisorsuppleant
12. Eventuelt

Indkomne forslag offentliggøres på www.copenhagenpride.dk 8. november 2019.

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig. Foreningens vedtægter findes på Copenhagen Prides hjemmeside.

INDKOMNE FORSLAG

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af foreningens vedtægter som følger:

Nuværende ordlyd:

§ 5 – Økonomi og tegningsret
5.1 Regnskabsåret er 1. november – 31. oktober. Regnskabet skal gennemgås af en, på generalforsamlingen, valgt revisor.

Forslag til ændring:

§ 5 – Økonomi og tegningsret
5.1 Regnskabsåret er 15. oktober – 14. oktober. Regnskabet skal gennemgås af en, på generalforsamlingen, valgt revisor.

Motivation:
Der er behov for at afholde generalforsamling i starten af november, således den nyvalgte bestyrelse kan nå at trække i arbejdstøjet inden jul.

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden