LGBTI+ repræsentation på danske museer

Af Mette Ernst Andersen

Hvordan formidles LGBTI+ historien på danske museer i dag? Er der behov for et dedikeret museum til at dække LGBTI+ historien? Bliver den allerede dækket på de eksisterende museer? Her er eksempler på, hvordan nogle danske museer arbejder med og formidler forskellige LGBTI+ emner.

KØN

Julie Rokkjær Birch er direktør på KØN – museum for kønnenes kulturhistorie, tidligere Kvindemuseet. Som kvindemuseum var målet at synliggøre kvindernes kulturhistorie og det for alle, der identificerer sig som kvinder. Julie beskriver, hvordan museet blev skabt ud af en mangel på inklusion og blinde vinkler i historiefortællingen på de danske museer

”Museer er vores fælles hjem – vores røde tråd – og alle skal kunne spejle sig i museernes landskab af fortællinger. Museet KØNs begyndelse som kvindemuseum i 1982 handlede om at synliggøre kvinders kulturhistorie. Kvinder har efterladt sig få spor, og desuden har historiefortællingen overvejende været skabt af mænd, om mænd. På KØN mener vi, at kvinder fortjener at være repræsenteret på ALLE museer og ikke gemmes væk på ’minoritetsmuseer’. Det har museet gennem årene i den grad bidraget til, og det var medvirkende til, at museet nu er gået ind i sin næste livsfase, hvor vi sætter fokus på køn i et bredere perspektiv, på relationerne mellem køn og på, hvad køn har betydet til forskellige tider – for os alle sammen

Kvindemuseet ændrede officielt navn til KØN i 2021. Et navneskifte, der skulle afspejle at museet tilbage i 2016 fik udvidet sit emnemæssige ansvarsområde til at dække kønnenes kulturhistorie. På museets hjemmeside beskrives blandt andet, hvordan de vil være førende dialogskaber om kønnets betydning, at de vil skabe indsigt, og styrke viljen til et ligestillet samfund. Det nye ansvarsområde betyder blandt andet at museet arbejder med historiske og aktuelle ændringer i kønnenes vilkår og relationer. I arbejdet med at leve op til deres vision og ansvarsområde har formidling om LGBTI+ miljøet, med fokus på køn, ligestilling og mangfoldighed, en plads i de faste udstillinger, indsamlinger og aktiviteter. Det ses blandt andet i den permanente udstilling ’Køn redelighed//Gender Blender’, der åbnede i marts 2017. Udstillingen har fokus på betydningen af køn i samfundet. Julie beskriver museets tilgang til emnerne: ”Vi fører med stolthed vores aktivistiske arv videre og bryder tabuer, afsøger grænser, vi provokerer og opfordrer til debat omkring kønnets betydning – historisk, aktuelt og i fremtiden.”

I oktober 2019 til januar 2020 var museet vært for en stor særudstilling; FLUX. En interaktiv udstilling om dynamisk køn. Udgangspunktet for udstillingen var den interaktive dokumentarfilm ’Flux’, lavet af instruktør Suvi Andrea Helminen. Ud over filmen bestod udstillingen af lydfortællinger, genstande og en kollektiv installation, hvor gæster kunne bidrage ved at dele egne tanker om kønnets rolle i fremtiden. Udstillingen lever i øjeblikket digitalt.

Derudover inddrager museet aktivt deres brugere; de tilbyder også seksualundervisning med fokus på seksuel ligestilling, de er løbende vært for forskellige arrangementer, og man kan altid se dem i Aarhus Pride med deres Pop-up-vogn.

Nationalmuseet

Mette Byriel-Thygesen er museumsinspektør på Nationalmuseet med blandt andet seksualhistorie og ligestilling som arbejdsområder. Mette beskriver, hvordan museet arbejder med inklusion af LGBTI+ miljøet både i deres ”indsamling, formidling og undervisning. Med en generel prioritering af samarbejde og sparring med interesseorganisationer”.

De har et samarbejde med Sex & Samfund om at lave undervisningsmateriale til Uge Sex. De har desuden undervisningsforløb omkring sex, krop og køn. Disse emner er ligeledes inkluderet i podcasten Sexhundredetallet, med værterne journalist Louise Lindblad og Mette Byriel-Thygesen. I podcasten dykker de ned i nutidens seksuelle fænomener, samt seksualitetens kulturhistorie. Eksempler på emner er flydende seksualitet, samtykkeloven og aseksualitet.

Mette beskriver, hvordan Nationalmuseet ofte har arrangementer i forbindelse med Copenhagen Pride: ”Museet har i flere år afholdt arrangementer i forbindelse med Priden. Her har vi fokuseret på kulturhistoriske vinkler på køn og seksualitet herunder beslaglagt homoseksuel pornografi, omvisninger med fokus på erotiske vaser fra Antikken, homoseksualitet i Matador, transkønnethed m.fl. Herudover har vi haft Drag Bingo, modeshows og oplæsninger ved arrangementerne”

Og 2021 er ikke anderledes, da museet også har planer for events i forbindelse med WorldPride. Her vil museet blandt andet byde på særomvisning i museets samling, starte dialog omkring hvilke genstande, der burde blive indsamlet og bevaret, samt diskutere homofobi i den danske sportsverden. Se infoboks for detaljer om arrangementet.

Den Gamle By

Tilbage i Århus ligger Den Gamle By, et museum med historiske huse, levende aktører, særudstillinger og særarrangementer. Museet byder sine gæster indenfor i både hjem og butikker, hvor de kan opleve, hvordan et udsnit af den danske befolkning kunne have levet op gennem de sidste 500 år. Direktør for Den Gamle By Thomas Bloch Ravn beskriver, hvordan museet arbejder med mangfoldighed.

“Den Gamle By er et museum, der viser den historiske virkelighed, som den reelt var, og de senere år har vi ikke mindst øget opmærksomheden på mangfoldighed i bred forstand. Det gælder socialt, hvor vi bl.a. har haft en hjemløs person boende, så publikum kunne besøge personen og se deres ‘bolig’. Det gælder etnisk, hvor vi udstiller hjem fra tyrkiske gæstearbejdere, fra en grønlandsk studerende og pt arbejder vi bl.a. med en jødisk børstenbinder. Og så gælder det med hensyn til køn og seksualitet, hvor vi på Plakatmuseet har udstillet LGBT plakater i anledning af jubilæet for Forbundet af 1948, og hvor vi har dokumenteret hjem og dagligdag for en ‘regnbuefamilie’, som vil komme til at indgå i museets 2014-gade, der er sat til åbning i slutningen af næste år.”

Den kommende 2014-gade vil indeholde to hjem og en håndfuld butikker. Det ene hjem vil vise et familiehjem til to kvinder og deres tre teenagere. For at sikre en autentisk indretning af det kommende hjem, har museet indgået i et samarbejde med en regnbuefamilie, der har valgte at takke ja til at dele deres liv og hverdag i 2014 med Den Gamle By. Familien har godkendt, at museet må genskabe deres hjem så nøjagtigt som muligt. Derfor har museet også været forbi deres hjem i 2014, for både at lave interviews og fotodokumentere hjemmet i detaljer, fra den alternative indretning på teenagerværelserne, til krydderier i køkkenet.

Regnbuefamiliens hjem vil blive en kombination af genkendelighed og forskellighed. Der vil være genstande, gæsterne kan genkende fra deres eget hjem, og andre der skiller sig ud. Med hjemmet bliver en LGBTI+ familie retmæssigt en del af de mange fortællinger fra det danske samfund, der kan opleves i Den Gamle By.

Blandt museets mange huse, beliggende over for Aarhus Fortæller i 1974-kvarteret, er Dansk Plakatmuseum. Museet indeholder både en permanent udstilling af ikoniske plakater og skiftende særudstillinger.

En af udstillingerne var ”Under Regnbuen. Danske LGBT-plakater i 70 år”. Den åbnede i 2018 i anledningen af LGBT Danmarks 70-års jubilæum. Den akademiske medarbejder Line Fogh Sørensen var kurator for udstillingen, og havde til opgave at sammensætte udstillingen i sin helhed, samt for en række rundvisninger i udstillingen, mens den var på Dansk Plakatmuseum. Ifølge Line tog museets besøgende godt imod udstillingen:  

“Jubilæet gav Dansk Plakatmuseum en god anledning til at vise dets solide samling af LGBTI+ plakater samt fortælle historier om de mange LGBTI+ foreninger, der gennem de 70 år var med til at bringe minoriteten fra samfundets skyggeside og ud i lyset som en stadigt mere ligeberettiget befolkningsgruppe. Udstillingen blev taget vel imod af LGBTI+-miljøet såvel som af Den Gamle Bys øvrige besøgende, hvor især rundvisninger med efterfølgende kaffe og kage målrettet LGBTI+ miljøet gav stor indsigt i og identifikation med den fælles historie”

Flere af plakaterne til Under Regnbuen var allerede i museets samling. Da der løbende bliver indsamlet plakater med fokus på mange forskellige emner, der kan belyse særegne kendetegn i samtiden. I forbindelse med særudstillingen blev museets samling af LGBTI+ plakater øget. Samlingen vil løbende vokse, da Dansk Plakatmuseum, ifølge leder Elsebeth Aasted Schanz, løbende samler ind, når der kommer nye plakater, der sætter emnet i perspektiv: ”Jeg opfatter indsamlingen af de omtalte plakater på lige fod med vores øvrige indsamling, hvor vi forsøger at afspejle samfundet bredt, så eftertiden, ved at dykke ned i vores samling, kan få nogle vinkler på den historie, som er gået forud”.  Selvom der lige nu ikke er planer om en ny særudstilling af LGBTI+ plakater, kan enkelte plakater let komme til at indgå i andre sammenhænge i kommende udstillinger. Museet er også åbne over for at låne plakater fra samlingen ud til udstillinger andre steder i landet.

Et spørgsmål til læseren

Det er en del af museernes opgaver at afspejle det samfund vi lever i, og LGBTI+ personer er bestemt en del af dette samfund. Museerne har muligheden for at være aktører for social forandring. Gennem kritisk formidling, kan museerne arbejde med potentielt vanskelige emner. De kan belyse spørgsmål fra anderledes vinkler, uden at give svarene. Og de kan gå i dialog og skabe offentlig opmærksomhed.

Er der et behov for et museum dedikeret til formidling af LGBTI+ miljøets historie? Et sted hvor besøgende kan få overblik over de vigtige begivenheder, et sted til særudstillinger? Et sted hvor dem, der formidler historien, er ekstra bevidste om LGBTI+ problemstillinger i samfundet? Eller er det nok, og måske endda bedre, at museerne rundt om i landet er opmærksomme på de blinde vinkler i historiefortællingen? At museerne gør en aktiv indsats for at dyrke mangfoldigheden, at minoriteter som LGBTI+ personer bliver hørt? og at LGBTI+ emner får en plads i de generelle fortællinger om vores samfund, det værende i eks. permanente udstillinger, særudstillinger og arrangementer? Måske en kombination af et dedikeret museum og udstillinger på andre museer? Der er ikke tvivl om, at der er materiale nok til mange flere udstillinger, flere historier der kan fortælles, flere problemstillinger at debattere.

 

Vil du vide mere?

KØN

Se museets hjemmeside for informationer om udstillinger og arrangementer på museet: https://konmuseum.dk/

Nationalmuseet

Arrangementer i forbindelse med Worldpride og Eurogames

Dato og tidspunkt: onsdag d.12.august kl.17-21

Billetter: Billetter bliver tilgængelige 1.juni på billet.natmus.dk

Program: opdateres løbende på www.natmus.dk

Eksklusive omvisninger i museets samlinger, debatter, workshops, musik og meget mere

Den Gamle By og Plakatmuseet

Find informationer om kommende udstillinger og events på følgende hjemmesider:

https://www.dengamleby.dk/ 

https://www.danskplakatmuseum.dk/udstillinger/udstillingsbygningen/

Man kan med fordel også følge med på deres Facebook side.

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden