Generalforsamling 2023: Endelig dagsorden

Copenhagen Pride afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. november kl. 17.00 på Farvergade 2 efter følgende endelige dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forgange år
 5. Det reviderede regnskab fremlægges
 6. Den organisatorisk tilsynsførendes beretning fremlægges til orientering
 7. Fremlæggelse af budget
 8. Indkomne forslag
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Valg af politisk forperson (vælges for 2 år af gangen). På valg er Lars Henriksen.
  • Opstillede kandidater: Lars Henriksen
 11. Valg af bestyrelse. Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for to år). På valg som bestyrelsesmedlemmer er: Tommy Petersen, Lai Christian Balsig, Fombu Asaha. Derudover, udtræder Brian Allesøe i utide, og der skal dermed vælges et bestyrelsesmedlem for ét år.
  • Opstillede kandidater: Tommy Petersen, Lai Christian Balsig, Mette Willenbrock Hattens, Christian Sebastian Lauritsen
 12. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg som bestyrelsessuppleant er: Mette Willenbrock Hattens. 
  • Opstillede kandidater: Mathias Palmqvist
 13. Valg af revisor, intern revisor samt revisorsuppleant. Revisorsuppleantvalg bortfalder, hvis der vælges en professionel revisor
 14. Eventuelt
Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden