Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Copenhagen Pride afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. november kl. 17.00 på Farvergade 2 efter følgende foreløbige dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forgange år
 5. Det reviderede regnskab fremlægges
 6. Den organisatorisk tilsynsførendes beretning fremlægges til orientering
 7. Fremlæggelse af budget
 8. Indkomne forslag
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Valg af politisk forperson (vælges for 2 år af gangen). På valg er Lars Henriksen.
 11. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter (der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer). På valg som bestyrelsesmedlemmer er: Tommy Petersen, Lai Christian Balsig, Fombu Asaha og Mette Willenbrock Hattens. 
 12. Valg af revisor, intern revisor samt revisorsuppleant. Revisorsuppleantvalg bortfalder, hvis der vælges en professionel revisor
 13. Eventuelt

Den endelige dagsorden, samt ordlyden af indkomne forslag, lægges ud på foreningens hjemmeside senest 7 dage inden generalforsamlingen: www.copenhagenpride.dk 

Forslag til generalforsamlingen eller opstillinger til bestyrelsen, skal være organisatorisk forperson, Benjamin Hansen, i hænde senest den 20. november 2023: [email protected]

Hvis et medlem ønsker assistance til at formulere et forslag, så det vil være validt at tage til afstemning ved generalforsamlingen, kan man fremsende sin intention med forslaget og så vil sidste års dirigent ved generalforsamlingen formulere intentionen med forslaget til et reelt forslag til vedtægtsændringer. Send dette til den organisatoriske forperson, Benjamin Hansen, senest den 16. november.

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden