Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdes hos Copenhagen Pride, Farvergade 2, st. i København, mandag den 07.11 2021 kl.19.00 efter flg. dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 5. Det reviderede regnskab fremlægges
 6. Den organisatorisk tilsynsførende beretning fremlægges til orientering
 7. Fremlæggelse af budget
 8. Indkomne forslag
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Valg af organisatorisk forperson (vælges for 2 år ad gangen). På valg er Benjamin Hansen. 
  Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter (der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer).
  På valg som bestyrelsesmedlemmer er: Lars Østergreen, Caroline Thøgersen og Brian Allesøe. På valg som suppleant er Fombu Asaha.
  Valg af revisor, intern revisor samt revisorsuppleant. Revisorsuppleantvalg bortfalder, hvis der vælges en professionel revisor
 11. Eventuelt

Den endelige dagsorden, samt ordlyden af indkomne forslag, lægges ud på foreningens hjemmeside senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen eller opstillinger til bestyrelsen, skal være forperson, Benjamin Hansen, i hænde (eller brevpost): [email protected] senest den 28.10.2022.

På vegne af bestyrelsen

Steve Taylor

Sekretariatschef

Foto: Rikke Høyen

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden