Regler for deltagelse

Regler for deltagelse i Copenhagen Pride Parade

Vi forsøger at have et så lille regelsæt som muligt, så folk kan fokusere på der, der er vigtigt under paraden: At have det sjovt, mens man gør en forskel.

Politiet og andre autoriteter har fastsat nogle regler, som skal følges til punkt og prikke. Jeres Paradeguider påtager sig ansvaret for at hele tiden at overholde og opretholde reglerne – dette er for jeres egen sikkerheds skyld, for alle deltageres skyld og for at sikre, at Copenhagen Pride forsat får lov til at afholdes i fremtiden.

Reglerne er som følger:

Obligatorisk Paradeguide

For at deltage i paraden skal alle grupper udpege:

 • En Paradeguide per køretøj over 3500 kg – og en ekstra Paradeguide hvis køretøjets rækværk er 90-120 cm (ifølge særlig tilladelse fra Færdselsstyrelsen)
 • En Paradeguide til Grupper på gåben og en yderligere pr 100 gående deltagere.
 • Det er yderst vigtigt, at Paradeguiderne tager deres ansvar for at bidrage til sikkerheden alvorligt: det vil sige, at Paradeguiden skal deltage i et informationsmøde, holde sig ædru og minde andre i grupperne om reglerne, så sikkerheden ikke bliver kompromitteret. Hvis en gruppe ikke stiller med en Paradeguide, vil den deltagende gruppe, organisation etc. blive fjernet fra Paraden. 

Regler under selve Paraden

 • Instrukser fra Copenhagen Pride-repræsentanter, Paradeguider og Politiet skal til enhver tid følges.
 • Der er nultolerance som bliver håndhævet overfor personer, der læner sig udover rækværk eller kravler rundt på køretøjer. Skulle vi observerer denne adfærd vil både deltagere og eventuelle køretøjer blive fjernet fra Paraden omgående.
 • Være venlig at være opmærksom på jeres omgivelser og giv ALTID plads til udrykningskørertøjer! 
 • Paraden ophæver ikke eksisterende lovgivning om usømmelig adfærd eller lignende.
 • Lydniveauet på den musik, der bliver spillet fra køretøjerne, må kun være på et ”akustisk” niveau. Som en tommelfingerregel bør man altså ikke kunne høre jer fra den forrige eller den efterfølgende deltagervogn. 
 • Afskaffelse af affald på andre måder end via skraldspande er IKKE TILLADT. Husk også at sortere jeres affald efter Københavns Kommunes affaldssorteringsregler. 
 • Hvis I spreder glitter eller konfetti, SKAL det være bionedbrydeligt.
 • Det er IKKE tilladt at dele nogen former for prøver eller materiale ud (såsom flyers).

Musikafgift 

Copenhagen Pride betaler KODA for deres copyrights på alt optagen eller lageret musik der bliver spillet under Paraden. Hvis I medbringer et live band, er det jeres eget ansvar at sørger for aftaler om betaling af copyrights med KODA, bliver indgået på egen hånd. 

Pris for deltagelse

Det er gratis for enkeltpersoner og LGBTI+ organisationer at deltage i paraden. For alle andre vil der være en udgift forbundet med deltagelse. Kontakt os på [email protected] for at høre mere og lave en aftale.

Enkeltpersoner og små grupper

Enkeltpersoner eller små grupper af venner etc. behøver ikke at registrere sig.
Vores Paraderute er ikke indhegnet og du/I kan derfor frit slutte jer til fra siderne.
Du/I skal dog stadig følge anvisninger og regler på lige fod med køretøjer, store grupper og organisationer.
Du/I bør være opmærksom på ikke at gå for tæt på køretøjer for jeres og andres egen sikkerheds skyld. 

Grupper eller kollegaer fra et firma eller organisation som ønsker at bære brands eller logo skal registrere sig som beskrevet under Tilmelding til paraden. Grupper fra virksomheder, der ikke er tilmeldt paraden, vil blive bedt om at forlade den.

Paradeguides

På grund af størrelsen på Paraden og af sikkerhedsgrunde skal alle deltagende store grupper, firmaer og organisationer stille en Paradeguide til rådighed.
Nedenunder i skemaet kan I se, hvor mange Paradeguides I skal stille til rådighed.

En gående gruppe af maks 99 mennesker

1 Paradeguide

En gående gruppe over 100 mennesker

1 Paradeguide + en Paradeguide per 100 gående 

En gående gruppe med køretøj

1 Paradeguide + 1 Paradeguide per 100 gående + 1 Paradeguide per køretøj  

En gående gruppe med køretøjer hvor rækværk måler (i højden) 90-120 cm

1 Paradeguide + 1 Paradeguide per 100 gående + 2 Paradeguide per køretøj  

Udlejning af køretøjer og udstyr

Vi anbefaler på det kraftigste, at du ikke indgår aftaler om leje af køretøjer eller udstyr, før vi har bekræftet din plads i Paraden. Efter bekræftelse vil vi sende dig oplysninger om vores anbefalede leverandører og kravene til køretøjer etc.

PrideUP er vores eget in-house bureau, som der kan levere alle aspekter af aktivering til Paraden, uanset om du har brug for et køretøj, chauffør, dekoration, DJ, merchandise eller bare mad og drikke.

PrideUP giver oftest bedre værdi for pengene end de fleste bureauer – og deres overskud understøtter Copenhagen Pride.

Bekræftelse og paraderækkefølge

Vi informerer grupperne om deres placering i paraden sidst i juni. Af sikkerhedsmæssige årsager offentliggør vi ikke det fulde line-up til paraden før midten af ​​august.

Spørgsmål?

Skriv til os på [email protected].