Generalforsamling 2023: Endelig dagsorden

Copenhagen Pride afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. november kl. 17.00 på Farvergade 2 efter følgende endelige dagsorden:  Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmetællere Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forgange år Det reviderede regnskab fremlægges Den organisatorisk tilsynsførendes beretning fremlægges til orientering Fremlæggelse af budget Indkomne forslag Bestyrelsens forslag til[…]

Udgivet i

Søges: Fagansvarlig for Scene, Lyd og Lys

Som fagansvarlig for Scene, Lyd og Lys er det din primære opgave at planlægge og koordinere samarbejdet med de eksterne leverandører af scene, lyd og lys til Pride Week i august.  Du vil indgå i tæt samarbejde med de programansvarlige og produktionschefen for at kortlægge behovet og derefter varetage dialogen med de eksterne leverandører. I[…]

Udgivet i

Jobopslag: Produktionskoordinator

Copenhagen Pride arrangerer Danmarks største menneskerettighedsbegivenhed, og vi søger nu en dygtig produktionskoordinator til vores sekretariat på en fast fuldtidskontrakt.   Med reference til produktionschefen, men i tæt samarbejde med flere kolleger på tværs af organisationen, vil produktionskoordinatoren støtte det frivillige og ansatte team i at planlægge og levere alle aspekter af Copenhagen Pride-events i februar[…]

Udgivet i

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Copenhagen Pride afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. november kl. 17.00 på Farvergade 2 efter følgende foreløbige dagsorden:  Den endelige dagsorden, samt ordlyden af indkomne forslag, lægges ud på foreningens hjemmeside senest 7 dage inden generalforsamlingen: www.copenhagenpride.dk  Forslag til generalforsamlingen eller opstillinger til bestyrelsen, skal være organisatorisk forperson, Benjamin Hansen, i hænde senest den 20.[…]

Udgivet i

Søges: Fagansvarlig for Kultur

Som fagansvarlig for Kultur hos Copenhagen Pride er det dig, der varetager ansvaret for Copenhagen Prides kultursamarbejder, samt faggruppen der arbejder med kulturområdet.  Dine opgaver består blandt andet i at facilitere kultursamarbejder, planlægge kulturindhold, opsøge nye samarbejder, samt lede et frivilligt kulturteam, herunder definere de frivillige roller og ansvarsområder.  Samarbejder kunne være MIX LGBTQIA+ filmfestival,[…]

Udgivet i

Statement vedrørende partnerskaber

Der har i pressen været historier, som har forsøgt at rejse tvivl om Copenhagen Prides samarbejde med navngivne partnere. Vi skal understrege, at vi har tillid til alle vore partnere og deres oprigtige engagement i vores sag. Copenhagen Pride er altid lydhør overfor synspunkter, og vi arbejder konstant på at fremme LGBTI+ rettigheder herhjemme og[…]

Udgivet i

Søges: Fagansvarlig for Parade

Som fagansvarlig for Parade hos Copenhagen Pride, er det dig, der styrer afviklingen af Danmarks største og mest farverige menneskerettighedsmanifestation, som i over 25 år har bragt kampen for ligestilling og mangfoldighed ud i Frederiksbergs og Københavns gader.  Din opgave består blandt andet af at lede et frivilligt paradeteam, der i løbet af foråret planlægger[…]

Udgivet i

Åbningstale – Pride Week 2023

Se årets åbningstale her eller læs teksten under videoen https://www.youtube.com/watch?v=iVWALIXmoFU&t=364s Kære alle sammen. Kære København. Kære LGBTQIA+ miljø.  Velkommen til Copenhagen Pride 2023. Det er med en helt særlig følelse, jeg, personligt, står her i dag, for det er den 10 Pride festival, jeg, som forperson,  har haft fornøjelsen af at være med til at[…]

Udgivet i