Copenhagen Pride indkalder til ordinær generalforsamling

[opdateret den 8. november]
 
Generalforsamlingen afholdes hos Copenhagen Pride, Farvergade 2, st. i København, mandag den 15.11 2021 kl.19.00 efter flg. dagsorden:
 
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Det reviderede regnskab fremlægges
 • Den organisatorisk tilsynsførende beretning fremlægges til orientering
 • Fremlæggelse af budget
 • Indkomne forslag – se her
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af forperson (forpersonen, som vælges for 2 år ad gangen)
 • Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
   • Kandidater til bestyrelsen: Lai Christian Balsig, Benjamin Hansen, Brian Allesøe, Nina Matusik, Tommy Petersen 
   • Kandidat som suppleant: Fombu Asaha
 • Valg af revisor, intern revisor samt revisorsuppleant. Revisorsuppleantvalg bortfalder, hvis der vælges en professionel revisor
 • Eventuelt
Den endelige dagsorden, samt ordlyden af indkomne forslag, lægges ud på foreningens hjemmeside senest 7 dage inden generalforsamlingen. Denne side er opdateret med endelig dagsorden, opdateret den 8.11.2021.
 
Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde på mail (eller brevpost): [email protected] senest den 5.11.2021 kl. 12
Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden