Generalforsamling 2022: Dagsorden

Endelig dagsorden for ordinær generalforsamling i Copenhagen Pride. Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler på Farvergade 2, st., den 7. november klokken 19.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 5. Det reviderede regnskab fremlægges
 6. Den organisatorisk tilsynsførende beretning fremlægges til orientering
 7. Fremlæggelse af strategi
 8. Fremlæggelse af budget
 9. Indkomne forslag
  – Der er indkommet to forslag: Forslag om rettelser af vedtægterne og forslag om ændring af paragraf 4.1.
 10. Fastsættelse af kontingent
 11. Valg af organisatorisk forperson (vælges for 2 år ad gangen). Der er indkommet én kandidat: Benjamin Hansen.
 12. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter (der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer).
  – Der er indkommet tre kandidater til bestyrelsen: Lars Christian Østergreen. Caroline Thøgersen, Brian Allesøe, samt én kandidat som suppleant, Fombu Asaha.
 13. Valg af revisor, intern revisor samt revisorsuppleant. Revisorsuppleantvalg bortfalder, hvis der vælges en professionel revisor
 14. Eventuelt 
Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få organisatoriske nyheder fra Copenhagen Pride en gang om måneden